Тихият убиец на пчелите и неговото негативно влияние върху пчеларството

Пчелите са незаменими за нашата екосистема и икономика, осигурявайки опрашване на множество култури и допринасяйки за биоразнообразието. Въпреки това, те са изправени пред редица заплахи, сред които нозематозата се откроява като един от най-сериозните проблеми. Това паразитно заболяване, причинено от микроспоридиите Nosema apis и Nosema ceranae, има опустошително влияние върху пчелните семейства, пчеларството като цяло и в крайна сметка върху нашата хранителна сигурност.

Икономически загуби

Тя нанася значителни икономически щети на пчеларството по няколко начина:

 • Намалена продукция на мед: Инфектираните пчели са по-слаби и по-малко ефективни в събирането на нектар и производството на мед. Това води до намаляване на добивите, понякога с до 50%, и съответно на приходите за пчеларите. В България, където пчеларството е традиционен поминък, това може да има сериозни социално-икономически последици.
 • Загуба на пчелни семейства: В тежки случаи нозематозата може да доведе до смърт на цели пчелни семейства, особено през зимата, когато пчелите са по-уязвими. Това налага закупуването на нови пчелни семейства, което е допълнителен разход за пчеларите и може да забави възстановяването на пчелина.
 • Разходи за лечение и профилактика: Борбата с нозематоза изисква използването на лекарства и други средства за контрол, което също увеличава разходите за пчеларите. Това включва не само цената на самите препарати, но и разходите за труд и време, свързани с третирането на пчелните семейства.
 • Намалени приходи от опрашване: Пчелите играят ключова роля в опрашването на много селскостопански култури, като например овощни дървета, ягоди, малини, зеленчуци и др. Намалената популация на пчели поради нозематозата води до по-ниски добиви и съответно до по-ниски приходи за фермерите, които разчитат на пчелите за опрашване. Това може да доведе до увеличение на цените на храните и да засегне цялата хранителна верига.

Намалена продуктивност на пчелните семейства

Нозематозата оказва негативно влияние върху продуктивността на пчелните семейства по няколко начина:

 • Отслабване на пчелите: Паразитът Nosema инфектира червата на пчелите, нарушавайки храносмилането им и водещо до недохранване и отслабване. Това ги прави по-податливи на други заболявания и стресови фактори като пестициди, климатични промени и недостиг на храна.
 • Намалена продължителност на живота: Инфектираните пчели живеят по-кратко от здравите пчели, понякога с до 50%, което намалява работната сила на пчелното семейство и затруднява поддържането на оптимален брой пчели за събиране на нектар и грижа за пилото.
 • Намалена способност за събиране на храна: Отслабените пчели са по-малко ефективни в събирането на нектар и прашец, което води до намаляване на запасите от храна за пчелното семейство. Това може да доведе до глад и отслабване на пчелите през зимата и да затрудни развитието на пчелното семейство през пролетта.
 • Нарушена комуникация: Нозематозата може да наруши способността на пчелите да общуват помежду си чрез феромони и танци, което затруднява координацията на дейностите им и намалява ефективността на пчелното семейство като цяло. Например, болните пчели може да не могат да насочат здравите пчели към източници на храна, което води до загуба на ценно време и ресурси.

Ефекти върху опрашването на растенията

Пчелите са основни опрашители на много селскостопански култури, включително плодове, зеленчуци, ядки и семена. Намалената популация на пчели поради нозематозата има сериозни последици за опрашването на растенията и селскостопанското производство:

 • Намалени добиви: Недостатъчното опрашване води до по-ниски добиви от култури, които зависят от пчелите. Според някои оценки, нозематозата може да намали добивите с до 30%. Това може да доведе до недостиг на храна и повишаване на цените, което от своя страна засяга потребителите и икономиката като цяло.
 • Намалено качество на плодовете и зеленчуците: Пчелите играят важна роля в подобряването на качеството на плодовете и зеленчуците чрез кръстосано опрашване, което води до по-големи, по-сочни и по-вкусни плодове и зеленчуци. Намаленото опрашване може да доведе до по-малки, деформирани или по-малко вкусни плодове и зеленчуци, което намалява тяхната пазарна стойност.

Борба с нозематозата и нейните последици

Борбата с нозематозата изисква комплексен подход, който включва както превантивни мерки, така и активно лечение на инфектираните пчелни семейства. Ето някои от най-важните мерки, които пчеларите могат да предприемат:

 • Редовно наблюдение и диагностика: Ранното откриване на нозематозата е ключово за ефективното й лечение. Пчеларите трябва да наблюдават редовно своите пчелни семейства за симптоми на заболяването и да извършват лабораторни изследвания за потвърждаване на диагнозата.
 • Поддържане на силни пчелни семейства: Здравите и силни пчелни семейства са по-устойчиви на нозематозата. Пчеларите трябва да осигуряват на пчелите си достатъчно храна, подходящо място за зимуване и да предприемат мерки за предотвратяване на други заболявания и стресови фактори.
 • Хигиена в пчелина: Спазването на добра хигиена в пчелина е от съществено значение за предотвратяване на разпространението на нозематозата. Това включва редовно почистване и дезинфекция на кошерите, инструментите и оборудването, както и избягване на контакт между здрави и болни пчелни семейства.
 • Използване на лекарства и други средства за контрол: В случаите, когато нозематозата е вече установена, е необходимо да се приложат подходящи лекарства или други средства за контрол. Това може да включва препарати като Ноземат Херб, чиято главна цел е да подпомага нормалната функция на малките работнички. Важно е да се спазват стриктно инструкциите за употреба и да се консултирате с ветеринарен лекар или специалист по пчеларство. 
 • Селекция на устойчиви пчелни линии: Един от най-обещаващите подходи за борба с нозематозата е селекцията на пчелни линии, които са по-устойчиви на заболяването. Това изисква дългосрочни усилия и сътрудничество между пчеларите, учените и институциите, но може да доведе до значителни подобрения в здравето и продуктивността на пчелите.

Нозематозата е сериозна заплаха за пчеларството и селското стопанство, която нанася значителни икономически щети и има негативни последици за опрашването на растенията и биоразнообразието. За да се справим с тази заплаха, е необходимо да се вземат мерки за превенция, контрол и лечение на заболяването. Това включва редовно наблюдение на пчелните семейства, прилагане на добри пчеларски практики, използване на ефективни лекарства и разработване на нови методи за борба с нозематозата. Само чрез съвместни усилия на пчеларите, учените, държавните институции и обществото като цяло можем да защитим пчелите и да осигурим тяхното благополучие, както и нашето собствено.

Този сайт използва "бисквитки" (cookies), чрез които събира информация за посетителите, съобразно нашата политика за защита на личните данни.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close