Легализация на документи: откъде да започнете

Легализация на документи: откъде да започнете

Легализацията на документи е процесът на удостоверяване на автентичността на документ за използване в чужда държава. Този процес е от съществено значение за гарантиране на валидността и признаването на официални документи, като дипломи, сертификати, актове за раждане и брачни свидетелства, в различни държави. Тъй като процесът на легализация може да бъде сложен и отнема много време, важно е да знаете откъде да започнете и какви стъпки да предприемете, за да гарантирате гладка и ефективна легализация.

Определете вида на документа

Първата стъпка в процеса на легализация е да определите вида на документа, който трябва да бъде легализиран. Документите могат да бъдат разделени на две категории: публични документи и частни документи. Публичните документи се издават от държавни органи, като министерства, агенции и общини, докато частните документи се издават от физически лица или частни организации. Видът на документа ще определи кои стъпки трябва да предприемете за легализация.

Легализация на документи: откъде да започнете - събиране

Съберете оригинални документи

За да започне процеса на легализация, трябва да предоставите оригинални документи. Повечето държави изискват оригиналният документ да бъде представен за легализация, тъй като фалшивите или невалидните документи могат да доведат до правни последици. Ако оригиналният документ е на език, различен от целевия език, може да се наложи да го преведете, преди да го легализирате.

Получете апостил (ако е необходимо)

Апостилът е специален печат или сертификат, който удостоверява, че документът е легализиран в страната, в която е издаден. Документите с апостил се приемат за легитимни във всички държави, които са подписали Хагската конвенция от 1961 г., която включва повечето страни по света. Ако държавата, в която е издаден документът, е страна по Хагската конвенция, ще трябва да получите апостил върху документа.

Преведете документа (ако е необходимо)

Ако документът не е на целевия език, ще трябва да го преведете. Преводът трябва да се извърши от лицензиран преводач, който е регистриран в Министерството на външните работи или в посолството на страната, в която ще се използва документът. Преводът трябва точно да отразява съдържанието на оригиналния документ и да включва името, адреса и подписа на преводача.

Легализация на документи: откъде да започнете - превод

Легализирайте превода (ако е необходимо)

В някои случаи преводът на документа също трябва да бъде легализиран. Това обикновено се изисква, ако документът ще се използва в държава, която не е страна по Хагската конвенция. За да легализирате превода, трябва да го заверите в Министерството на външните работи или в посолството на страната, в която ще се използва документът.

Потвърдете легализацията с нотариус (ако е необходимо)

В някои случаи легализираният документ или превод трябва да бъде потвърден от нотариус в страната, в която ще се използва документът. Това обикновено се изисква за важни документи, като дипломи и сертификати. Нотариалната заверка включва поставянето на печат и подпис на нотариус върху документа, което потвърждава неговата легализация.

Вземете легализирания документ

След като всички необходими стъпки за легализация са изпълнени, можете да вземете легализирания документ. Важно е да съхранявате документа сигурно и да го представите, когато е необходимо.

За професионална легализация на документи, се доверете на професионалистите от Интерланг: https://www.interlang.net/bg/services/legalisation.html

Този сайт използва "бисквитки" (cookies), чрез които събира информация за посетителите, съобразно нашата политика за защита на личните данни.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close